Cảm biến tiệm cận 15x15x32 dạng NPN NO khoảng tiếp cận 4mm model FL2-4A6QS-L3 Azbil Yamatake

Liên hệ

Contact Me on Zalo
0965.570.963