Tất cả bài viết: đầu nối nhanh trắng

Đầu nối lệch một đầu 16mm một đầu 12mm STNC
Đầu nối lệch một đầu 16mm một đầu 12mm STNC

Trong một vài trường hợp đặc biệt, bạn cần giảm bớt lưu lượng khí từ một nguồn khí nén rất lớn với cỡ dây lên tới 16mm xuống một thiết bị cần ít khí hơn để tiết giảm lưu lượng khí, đồng thời cũng tiết kiệm hơn chỉ với ống khí phi 12mm thì chiếc cút nối lệch YPG16-12 đến từ STNC này chính là giải pháp dành cho bạn.

25.000đ


Tất cả có 1 kết quả.

0965 570 963