Timer rơ le thời gian T48N-60A Hanyoung Nux gồm Đế

Liên hệ

Timer rơ le thời gian T48N-60A Hanyoung Nux gồm Đế là bộ đếm thời gian với khoảng cài đặt rộng từ 0 đến 60 giây, 0 đến 60 phút, 0 đến 60 giờ, nhỏ gọn.

Contact Me on Zalo
0965.570.963