Van tay 4/3 dừng giữa ren 1/4 mã SHV 200-02 SKP

Liên hệ

Van tay 4/3 dừng giữa ren 1/4 (tương đương 13mm) mã SHV 200-02 SKP phục vụ cho hoạt động cắt, đẩy sản phẩm thông qua hoạt động cơ khí thông thường.

Contact Me on Zalo
0965.570.963