Xi lanh dẫn hướng 3 ty MGPM20-50Z BLCH (kiểu SMC)

Liên hệ

Xi lanh MGPM20-50Z BLCH là dòng xi lanh compact 3 ty chủ yếu phục vụ cho mục đích đẩy sản phẩm, bởi đặc tính có 3 ty dẫn hướng nên việc đẩy sản phẩm diễn ra vô cùng chính xác

Contact Me on Zalo
0965.570.963