Tất cả bài viết: lọc đơn afr

Lọc đơn điều áp quốc dân AFR-2000 SNS
Lọc đơn điều áp quốc dân AFR-2000 SNS

AFR-2000 SNS là chiếc lọc khí cao cấp hàng nội địa China với cổng ren cấp khí 1/4 chuyên dùng cho các máy nén khí cỡ vừa đến nhỏ để cấp khí vào xylanh

170.000đ


Tất cả có 1 kết quả.

0965 570 963