• Xylanh dẫn hướng MGPM20-30Z của BLCH
  • Xylanh dẫn hướng MGPM20-30Z của BLCH
  • Xylanh dẫn hướng MGPM20-30Z của BLCH
  • Xylanh dẫn hướng MGPM20-30Z của BLCH

Xylanh dẫn hướng MGPM20-30Z của BLCH

SKU: MGPM20-30Z
Liên hệ

MGPM là dòng xi lanh dẫn hướng tác động kép chất lượng cao của BLCH được làm theo các thông số tiêu chuẩn quốc tế và đặc biệt bảo hành 12 tháng.

Xylanh dẫn hướng MGPMN20-30Z của BLCH

(Cập nhật ngày 12/07/2019) - Địa chỉ: Số 08 ngõ Thịnh Yên (đối diện 20 phố Thịnh Yên là ngõ Thịnh Yên, đi vào khoảng 10 nhà sẽ thấy cửa hàng bên tay trái, trong Chợ Trời), P.Phố Huế, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

1. Thông tin sản phẩm

MGPM là dòng xi lanh dẫn hướng tác động kép chất lượng cao của BLCH được làm theo các thông số tiêu chuẩn quốc tế và đặc biệt bảo hành 12 tháng.

tem bảo hành 12 tháng khí nén tuấn cường

Thông số kỹ thuật 1 xylanh dẫn hướng MGPM20-30Z của BLCH

Thông số kỹ thuật 2 xylanh dẫn hướng MGPM20-30Z của BLCH

Thông số kỹ thuật 3 xylanh dẫn hướng MGPM20-30Z của BLCH

Bản vẽ kỹ thuật 1 xylanh dẫn hướng MGPM20-30Z của BLCH

Bản vẽ kỹ thuật 2 xylanh dẫn hướng MGPM20-30Z của BLCH

2. Hình ảnh thực tế

xylanh dẫn hướng MGPM20-30Z của BLCH ảnh kéo ra

xylanh dẫn hướng MGPM20-30Z của BLCH ảnh mặt trước

xylanh dẫn hướng MGPM20-30Z của BLCH ảnh mặt sau

 - Những mã xi lanh với hai thanh dẫn hướng mã MGPM (sử dụng ổ trục) đã được cung cấp tại khí nén Tuấn Cường:
+ MGPM12-10Z - MGPM12-20Z -  MGPM12-30Z - MGPM12-40Z - MGPM12-50Z - MGPM12-75Z-  MGPM12-100Z
+ MGPM16-10Z - MGPM16-20Z -  MGPM16-30Z - MGPM16-40Z - MGPM16-50Z - MGPM16-75Z-  MGPM16-100Z -  MGPM16-125Z -  MGPM16-150Z -  MGPM16-175Z -  MGPM16-200Z
+ MGPM20-10Z - MGPM20-20Z -  MGPM20-30Z - MGPM20-40Z - MGPM20-50Z - MGPM20-75Z-  MGPM20-100Z -  MGPM20-125Z -  MGPM20-150Z -  MGPM20-175Z -  MGPM20-200Z - MGPM20-250Z - MGPM20-300Z
+ MGPM25-10Z - MGPM25-20Z -  MGPM25-30Z - MGPM25-40Z - MGPM25-50Z - MGPM25-75Z-  MGPM25-100Z -  MGPM25-125Z -  MGPM25-150Z -  MGPM25-175Z -  MGPM25-200Z - MGPM25-250Z - MGPM25-300Z
+ MGPM32-10Z - MGPM32-20Z -  MGPM32-30Z - MGPM32-40Z - MGPM32-50Z - MGPM32-75Z-  MGPM32-100Z -  MGPM32-125Z -  MGPM32-150Z -  MGPM32-175Z -  MGPM32-200Z - MGPM32-250Z - MGPM32-300Z
+ MGPM40-10Z - MGPM40-20Z -  MGPM40-30Z - MGPM40-40Z - MGPM40-50Z - MGPM40-75Z-  MGPM40-100Z -  MGPM40-125Z -  MGPM40-150Z -  MGPM40-175Z -  MGPM40-200Z - MGPM40-250Z - MGPM40-300Z
+ MGPM50-10Z - MGPM50-20Z -  MGPM50-30Z - MGPM50-40Z - MGPM50-50Z - MGPM50-75Z-  MGPM50-100Z -  MGPM50-125Z -  MGPM50-150Z -  MGPM50-175Z -  MGPM50-200Z - MGPM50-250Z - MGPM50-300Z
+ MGPM63-10Z - MGPM63-20Z -  MGPM63-30Z - MGPM63-40Z - MGPM63-50Z - MGPM63-75Z-  MGPM63-100Z -  MGPM63-125Z -  MGPM63-150Z -  MGPM63-175Z -  MGPM63-200Z - MGPM63-250Z - MGPM63-300Z
+ MGPM80-10Z - MGPM80-20Z -  MGPM80-30Z - MGPM80-40Z - MGPM80-50Z - MGPM80-75Z-  MGPM80-100Z -  MGPM80-125Z -  MGPM80-150Z -  MGPM80-175Z -  MGPM80-200Z - MGPM80-250Z - MGPM80-300Z
+ MGPM100-10Z - MGPM100-20Z -  MGPM100-30Z - MGPM100-40Z - MGPM100-50Z - MGPM100-75Z-  MGPM100-100Z -  MGPM100-125Z -  MGPM100-150Z -  MGPM100-175Z -  MGPM100-200Z - MGPM100-250Z - MGPM100-300Z

 - Những mã xi lanh với hai thanh dẫn hướng mã MGPL (sử dụng ổ vòng bi) đã được cung cấp tại khí nén Tuấn Cường:
+ MGPL12-10Z - MGPL12-20Z -  MGPL12-30Z - MGPL12-40Z - MGPL12-50Z - MGPL12-75Z-  MGPL12-100Z
+ MGPL16-10Z - MGPL16-20Z -  MGPL16-30Z - MGPL16-40Z - MGPL16-50Z - MGPL16-75Z-  MGPL16-100Z -  MGPL16-125Z -  MGPL16-150Z -  MGPL16-175Z -  MGPL16-200Z
+ MGPL20-10Z - MGPL20-20Z -  MGPL20-30Z - MGPL20-40Z - MGPL20-50Z - MGPL20-75Z-  MGPL20-100Z -  MGPL20-125Z -  MGPL20-150Z -  MGPL20-175Z -  MGPL20-200Z - MGPL20-250Z - MGPL20-300Z
+ MGPL25-10Z - MGPL25-20Z -  MGPL25-30Z - MGPL25-40Z - MGPL25-50Z - MGPL25-75Z-  MGPL25-100Z -  MGPL25-125Z -  MGPL25-150Z -  MGPL25-175Z -  MGPL25-200Z - MGPL25-250Z - MGPL25-300Z
+ MGPL32-10Z - MGPL32-20Z -  MGPL32-30Z - MGPL32-40Z - MGPL32-50Z - MGPL32-75Z-  MGPL32-100Z -  MGPL32-125Z -  MGPL32-150Z -  MGPL32-175Z -  MGPL32-200Z - MGPL32-250Z - MGPL32-300Z
+ MGPL40-10Z - MGPL40-20Z -  MGPL40-30Z - MGPL40-40Z - MGPL40-50Z - MGPL40-75Z-  MGPL40-100Z -  MGPL40-125Z -  MGPL40-150Z -  MGPL40-175Z -  MGPL40-200Z - MGPL40-250Z - MGPL40-300Z
+ MGPL50-10Z - MGPL50-20Z -  MGPL50-30Z - MGPL50-40Z - MGPL50-50Z - MGPL50-75Z-  MGPL50-100Z -  MGPL50-125Z -  MGPL50-150Z -  MGPL50-175Z -  MGPL50-200Z - MGPL50-250Z - MGPL50-300Z
+ MGPL63-10Z - MGPL63-20Z -  MGPL63-30Z - MGPL63-40Z - MGPL63-50Z - MGPL63-75Z-  MGPL63-100Z -  MGPL63-125Z -  MGPL63-150Z -  MGPL63-175Z -  MGPL63-200Z - MGPL63-250Z - MGPL63-300Z
+ MGPL80-10Z - MGPL80-20Z -  MGPL80-30Z - MGPL80-40Z - MGPL80-50Z - MGPL80-75Z-  MGPL80-100Z -  MGPL80-125Z -  MGPL80-150Z -  MGPL80-175Z -  MGPL80-200Z - MGPL80-250Z - MGPL80-300Z
+ MGPL100-10Z - MGPL100-20Z -  MGPL100-30Z - MGPL100-40Z - MGPL100-50Z - MGPL100-75Z-  MGPL100-100Z -  MGPL100-125Z -  MGPL100-150Z -  MGPL100-175Z -  MGPL100-200Z - MGPL100-250Z - MGPL100-300Z

Để thuận tiện trong việc lựa chọn, sửa chữa và thay thế, khí nén Tuấn Cường xin đưa ra các mã xi lanh  tương đương với dòng xi lanh dẫn hướng nhỏ gọn MGPM đến từ các thương hiệu khác như sau:
- Mã TCL và TCM của Airtac (Đài Loan)
+ TGM12x10S - TGM12x20S -  TGM12x30S - TGM12x40S - TGM12x50S - TGM12x75S -  TGM12x100S
+ TGM16x10S - TGM16x20S -  TGM16x30S - TGM16x40S - TGM16x50S - TGM16x75S -  TGM16x100S -  TGM16x125S -  TGM16x150S -  TGM16x175S -  TGM16x200S
+ TGM20x10S - TGM20x20S -  TGM20x30S - TGM20x40S - TGM20x50S - TGM20x75S -  TGM20x100S -  TGM20x125S -  TGM20x150S -  TGM20x175S -  TGM20x200S - TGM20x250S - TGM20x300S
+ TGM25x10S - TGM25x20S -  TGM25x30S - TGM25x40S - TGM25x50S - TGM25x75S -  TGM25x100S -  TGM25x125S -  TGM25x150S -  TGM25x175S -  TGM25x200S - TGM25x250S - TGM25x300S
+ TGM32x10S - TGM32x20S -  TGM32x30S - TGM32x40S - TGM32x50S - TGM32x75S -  TGM32x100S -  TGM32x125S -  TGM32x150S -  TGM32x175S -  TGM32x200S - TGM32x250S - TGM32x300S
+ TGM40x10S - TGM40x20S -  TGM40x30S - TGM40x40S - TGM40x50S - TGM40x75S -  TGM40x100S -  TGM40x125S -  TGM40x150S -  TGM40x175S -  TGM40x200S - TGM40x250S - TGM40x300S
+ TGM50x10S - TGM50x20S -  TGM50x30S - TGM50x40S - TGM50x50S - TGM50x75S -  TGM50x100S -  TGM50x125S -  TGM50x150S -  TGM50x175S -  TGM50x200S - TGM50x250S - TGM50x300S
+ TGM63x10S - TGM63x20S -  TGM63x30S - TGM63x40S - TGM63x50S - TGM63x75S -  TGM63x100S -  TGM63x125S -  TGM63x150S -  TGM63x175S -  TGM63x200S - TGM63x250S - TGM63x300S
+ TGM80x10S - TGM80x20S -  TGM80x30S - TGM80x40S - TGM80x50S x TGM80x75S -  TGM80x100S -  TGM80x125S -  TGM80x150S -  TGM80x175S -  TGM80x200S - TGM80x250S - TGM80x300S
+ TGM100x10S - TGM100x20S -  TGM100x30S - TGM100x40S - TGM100x50S - TGM100x75S -  TGM100x100S -  TGM100x125S -  TGM100x150S -  TGM100x175S -  TGM100x200S - TGM100x250S - TGM100x300S

+ TGM12x10S - TGM12x20S -  TGM12x30S - TGM12x40S - TGM12x50S - TGM12x75S -  TGM12x100S
+ TGM16x10S - TGM16x20S -  TGM16x30S - TGM16x40S - TGM16x50S - TGM16x75S -  TGM16x100S -  TGM16x125S -  TGM16x150S -  TGM16x175S -  TGM16x200S
+ TGM20x10S - TGM20x20S -  TGM20x30S - TGM20x40S - TGM20x50S - TGM20x75S -  TGM20x100S -  TGM20x125S -  TGM20x150S -  TGM20x175S -  TGM20x200S - TGM20x250S - TGM20x300S
+ TGM25x10S - TGM25x20S -  TGM25x30S - TGM25x40S - TGM25x50S - TGM25x75S -  TGM25x100S -  TGM25x125S -  TGM25x150S -  TGM25x175S -  TGM25x200S - TGM25x250S - TGM25x300S
+ TGM32x10S - TGM32x20S -  TGM32x30S - TGM32x40S - TGM32x50S - TGM32x75S -  TGM32x100S -  TGM32x125S -  TGM32x150S -  TGM32x175S -  TGM32x200S - TGM32x250S - TGM32x300S
+ TGM40x10S - TGM40x20S -  TGM40x30S - TGM40x40S - TGM40x50S - TGM40x75S -  TGM40x100S -  TGM40x125S -  TGM40x150S -  TGM40x175S -  TGM40x200S - TGM40x250S - TGM40x300S
+ TGM50x10S - TGM50x20S -  TGM50x30S - TGM50x40S - TGM50x50S - TGM50x75S -  TGM50x100S -  TGM50x125S -  TGM50x150S -  TGM50x175S -  TGM50x200S - TGM50x250S - TGM50x300S
+ TGM63x10S - TGM63x20S -  TGM63x30S - TGM63x40S - TGM63x50S - TGM63x75S -  TGM63x100S -  TGM63x125S -  TGM63x150S -  TGM63x175S -  TGM63x200S - TGM63x250S - TGM63x300S
+ TGM80x10S - TGM80x20S -  TGM80x30S - TGM80x40S - TGM80x50S x TGM80x75S -  TGM80x100S -  TGM80x125S -  TGM80x150S -  TGM80x175S -  TGM80x200S - TGM80x250S - TGM80x300S
+ TGM100x10S - TGM100x20S -  TGM100x30S - TGM100x40S - TGM100x50S - TGM100x75S -  TGM100x100S -  TGM100x125S -  TGM100x150S -  TGM100x175S -  TGM100x200S - TGM100x250S - TGM100x300S

khi nen smc khi nen blch xylanh mgpm xilanh smc xilanh blch xilanh chất lượng xi lanh chế tạo máy khí nén chế tạo máy

Đánh giá sản phẩm

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Chú ý: Không sử dụng các định dạng HTML!